Newsletter
Podaj swój adres e-mail, jeżeli chcesz otrzymywać informacje o nowościach i promocjach.
Zaloguj się
Nie pamiętasz hasła? Zarejestruj się
Regulamin sklepu

Regulamin

Niniejszy Regulamin określa ogólne warunki, zasady oraz sposób prowadzenia sprzedaży przez 

IAR ROBERT PIĄTKOWSKI, BOTANICZNA 33, 65-001 ZIELONA GÓRA , NIP 929-101-53-00.

 kontakt biuro@biosuplement.pl

za pośrednictwem sklepu internetowego www.biosuplement.pl (zwanego dalej: „Sklepem Internetowym” "biosuplement.pl") oraz określa zasady i warunki świadczenia przez IAR ROBERT PIĄTKOWSKI, .(zwanego dalej: sprzedawcą) z siedzibą w ZIELONEJ GÓRZE  usług nieodpłatnych drogą elektroniczną.

 


 1. IAR ROBERT PIĄTKOWSKI prowadzi sprzedaż detaliczną drogą elektroniczną za pośrednictwem sieci Internet. Zamówienia sklepu internetowego są przyjmowane tylko i wyłącznie przez strony internetowe dostępne w domenie biosuplement.pl. Oferta sklepu internetowego ze stacjonarnym może różnić się.
 2. Klienci mają możliwość korzystania z biosuplement.pl dokonując rejestracji i tworząc w ten sposób konto, w którym gromadzone są dane oraz informacje o Kliencie dotyczące jego działań w biosuplement.pl (dalej: ?Konto?) . Świadczenie usług w ramach Konta na Testosterone.pl ma charakter bezterminowy. Klient ma prawo wypowiedzieć umowę zawartą z IAR ROBERT PIĄTKOWSKI dotyczącą Konta, w każdym czasie poprzez wysłanie e-mail z treścią "proszę o usunięcie moich danych z sklepu biosuplement.pl" ? obejmuje to oświadczenie o rozwiązaniu umowy. Powyższe nie dotyczy sytuacji, w których IAR ROBERT PIĄTKOWSKI  jest w trakcie realizacji zamówienia złożonego przez Klienta. W takim przypadku, skutek rozwiązania umowy nastąpi z chwilą zrealizowania przedmiotowego zamówienia.
 3. W celu dokonania rejestracji utworzenia Konta w biosuplement.pl należy wypełnić formularz rejestracyjny poprzez podanie następujących danych: adresu e-mail oraz hasła. Na adres e-mail Klienta umieszczony w formularzu rejestracyjnym zostanie wysłana wiadomość wskazująca wymagane prawem informacje o potwierdzeniu rejestracji. Z chwilą potwierdzenia rejestracji dochodzi do zawarcia umowy dotyczącej prowadzenia Konta pomiędzy Klientem, a IAR ROBERT PIĄTKOWSKI , której przedmiotem są usługi świadczone przez biosuplement.pl, na warunkach określonych w Regulaminie. 
 4. W przypadku osoby prawnej oraz jednostki organizacyjnej nieposiadającej osobowości prawnej, wszelkie czynności tego podmiotu w IAR ROBERT PIĄTKOWSKI, może dokonać wyłącznie osoba, która jest umocowana do dokonywania w imieniu tego podmiotu wszelkich czynności związanych z korzystaniem z biosuplement.pl oraz do wykonywania wszelkich praw i obowiązków tego podmiotu jako Klienta.
 5. Wszystkie produkty dostępne w biosuplement.pl są fabrycznie nowe, wolne od wad fizycznych i prawnych, oraz zostały legalnie wprowadzone na rynek polski poprzez kupienie ich przez firmę od firm działających w Unii .
 6. Wszystkie ceny podane na stronach internetowych biosuplement.pl są cenami brutto (zawierają podatek VAT). Na każdy sprzedany produkt wystawiany jest paragon fiskalny lub faktura VAT. Faktura VAT może być dostarczana drogą elektroniczną na podany przez Klienta adres poczty elektronicznej, chyba, że Klient wyraźnie zaznaczy, że faktura VAT powinna być dostarczona w formie tradycyjnej. 
 7. Zamówiony produkt dostarczany jest przy udziale wyspecjalizowanych operatorów pocztowych (firm kurierskich). W niektórych przypadkach istnieje możliwość odbioru osobistego w siedzibie firmy przy ul. Komunalnej 8, 19-200 Grajewo w Polsce. W przypadku wysyłki Klient ponosi koszty dostawy określone w Kosztach Transportu wskazanym w biosuplement.pl w zakładce Koszt dostawy
 8. Umowa zawarta pomiędzy Klientem a IAR ROBERT PIĄTKOWSKI dotycząca zakupu danego produktu w biosuplement.pl ma charakter terminowy i trwa przez okres realizacji zamówienia. Miejscem spełnienia świadczenia związanego z zakupem produktów w biosuplement.pl jest adres dostawy wskazany przez Klienta w zamówieniu, z zastrzeżeniem produktów odbieranych osobiście przez Klientów, w których miejscem spełnienia świadczenia jest wybrany przez Klienta Punkt Odbioru Osobistego.
 9. W sytuacji, kiedy występują duże różnice w czasie realizacji lub sposobie pakowania i dostawy poszczególnych produktów, składających się na jedno zamówienie złożone w ramach biosuplement.pl, IAR ROBERT PIĄTKOWSKI może samodzielnie zdecydować o podziale zamówienia na mniejsze przesyłki. W takim przypadku, ogólny koszt dostawy podany Klientowi przy składaniu zamówienia nie ulega zmianie, a jedynie zostaje rozdzielony na poszczególne przesyłki cząstkowe. W przypadku anulowania części zamówienia, korekcie ulegają wyłącznie te koszty dostawy, które zostały przypisane do niedostarczonej lub reklamowanej części zamówienia.
 10. Klient zobowiązany jest do zapłaty ceny za zamówiony w biosuplement.pl produkt, w tym za koszty dostawy, nie później niż w terminie 14 dni od dnia zawarcia umowy, z zastrzeżeniem, gdy płatność następuje przy odbiorze. Możliwe są następujące formy płatności:

o Przy odbiorze ? zapłata gotówką kurierowi przy odbiorze produktu l W wybranych przypadkach IAR ROBERT PIĄTKOWSKI zastrzega sobie prawo do dodatkowej weryfikacji telefonicznej tego typu zamówień.

o Przelewem - forma płatności dla klientów preferujących samodzielne logowanie do banku internetowego lub wizytę w placówce banku. Po złożeniu zamówienia, Klient otrzymuje drogą poczty elektronicznej (e-mail) numer rachunku bankowego, na który należy przelać właściwą kwotę. Z chwilą zaksięgowania wpłaty na rachunku bankowym biosuplement.pl, zamówienie jest przekazywane do realizacji.

o Przelewem online ? forma płatności elektronicznej obsługiwana przez Przelewy24 ? krajowej instytucji płatniczej, z siedzibą w Poznaniu, przy ul. Kanclerskiej 15, wpisanej do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań, Wydział VIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000306513.

Opcja zapłaty przelewem online jest dostępna dla wszystkich produktów.

o Systemem płatności międzynarodowych PAYPAL obsługiwany przez firmę PayPal (Europe) S.? r.l. & Cie, S.C.A z siedzibą pod adresem L-1150 w Luksemburgu dysponuje ważną licencją jako luksemburska instytucja kredytowa w rozumieniu artykułu 2 ustawy o sektorze finansowym z 5 kwietnia 1993 roku w wersji poprawionej i podlega ścisłemu nadzorowi luksemburskiej instytucji nadzorczej, Commission de Surveillance du Secteur Financier (Komisji Nadzoru Sektora Finansowego) - każda transakcja płatności paypal jest w sposób bezpieczny autoryzowana przez Paypal. Prowizje pokrywa IAR ROBERT PIĄTKOWSKI. Z chwilą potwierdzenia dokonania płatności, zamówienie jest przekazywane do realizacji.

Więcej informacji o terminach realizacji zamówienia można znaleźć na stronie Czas realizacji zamówienia w zakładce "Obsługa klienta".

 1. W przypadku niektórych rodzajów asortymentu dostępnych w biosuplement.pl, IAR ROBERT PIĄTKOWSKI zastrzega sobie prawo do ograniczenia sposobu płatności poprzez nieudostępnianie określonych opcji płatności i dostawy.
 2. Czas dostawy produktów wynosi nie więcej niż 14 od dnia zawarcia umowy. Termin otrzymania przesyłki to każdorazowo czas skompletowania zamówienia .
 3. Produkty mogą posiadać gwarancję producenta (w przypadku sprzętu fitness), importera lub sprzedawcy, obowiązującą na terenie Polski. Produkty typu żywność zamawiane na stronie nie posiadają gwarancji producenta. Wynika to z przeznaczenia produktu jako środka spożywczego. Stąd też serwis gwarancyjny na produkty spożywcze nie istnieje. Więcej na temat gwarancji znajdą państwo w zakładce Gwarancja i serwis towarów
 4. IAR ROBERT PIĄTKOWSKI odpowiada za wady produktu na podstawie obowiązujących przepisów prawa. W przypadku sprzedaży niebędącej sprzedażą konsumencką, wyłącza się przepisy o rękojmi zawarte w Kodeksie Cywilnym.
 5. Reklamacje z tytułu rękojmi można złożyć w formie elektronicznej, za pomocą e-mail na adres podany w regulaminie lub w formie pisemnej na adres IAR ROBERT PIĄTKOWSKI podany w górnej części Regulaminu, na koszt sklepu. 
 6. Klient ma prawo żądać obniżenia ceny albo odstąpienia od umowy, chyba że IAR ROBERT PIĄTKOWSKI niezwłocznie i bez nadmiernych niedogodności dla Klienta wymieni produkt wadliwy na wolny od wad albo usunie wadę. Ograniczenie to nie ma zastosowania, jeżeli produkt był już wymieniony lub naprawiony przez IAR ROBERT PIĄTKOWSKI albo IAR ROBERT PIĄTKOWSKI  wymieniła produktu na wolny od wad, ani tej wady nie usunęła. 
 7. biosuplement.pl rozpoznaje reklamację z tytułu rękojmi w terminie 14 dni od daty jej otrzymania w prawidłowej postaci. Jeżeli w ciągu 14 dni IAR ROBERT PIĄTKOWSKI ustosunkuje się do żądań Klienta, oznacza to, iż uznało żądania za uzasadnione. W każdym z powyższych przypadków, gdy realizacja żądań Klienta wiąże się z dostawą nowego lub naprawionego produktu, koszty dostawy ponosi IAR ROBERT PIĄTKOWSKI W celu odesłania zakupionego produktu Klient powinien wpisać na liście przewozowym, w polu ?zadeklarowana wartość" (bądź równoznacznym), cenę zakupu odsyłanego produktu. Kwota ta stanowi deklarację wartości ubezpieczenia.
 8. Zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa w terminie 14 dni od otrzymania zamówionego produktu, konsument ma prawo jego zwrotu bez podania przyczyn, z zastrzeżeniem, że nie podlegają zwrotowi świadczenia i produkty, od nabycia których, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, nie można odstąpić. Zasady odstąpienia od umowy, w tym wzór formularza o odstąpieniu od umowy, z którego Klient może skorzystać, a także przypadki, w których prawo do odstąpienia od umowy nie przysługuje określone są w pouczeniu, stanowiącym Załącznik nr 2 do Regulaminu. Postanowienia niniejszego art. stosuje się odpowiednio do odstąpienia od umowy dotyczącej Konta.
 9. Informacje znajdujące się na stronach internetowych sklepu biosuplement.pl nie stanowią oferty w rozumieniu Kodeksu Cywilnego. Klient składając zamówienie za pomocą mechanizmów dostępnych na internetowych stronach sklepu biosuplement.pl, składa ofertę kupna określonego produktu na warunkach podanych w opisie produktu.
 10. Podane przez Klientów dane osobowe IAR ROBERT PIĄTKOWSKI i przetwarza zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa oraz zgodnie z Polityką Ochrony Prywatności zawartą w Załączniku nr 1 do Regulaminu . Klient dokonujący zakupu w biosuplement.pl wyraża zgodę na przetwarzanie adresu e-mail w celu przesłania ankiety umożliwiającej wyrażenie opinii o dokonanej transakcji w biosuplement.pl. Adres e-mail będzie przetwarzany przez T IAR ROBERT PIĄTKOWSKI w celu przekazania ankiety, a dane otrzymane w wyniku ankiety będą służyły do opublikowania w sieci Internet opinii o biosuplement.pl. (ceneo.pl) 
 11. IAR ROBERT PIĄTKOWSKI może zmienić Regulamin i uruchomić nową wersję usług świadczonych w ramach biosuplement.pl. Zmiana staje się skuteczna w terminie wskazanym przez biosuplement.pl, który nie może być krótszy niż 7 dni od momentu udostępnienia w biosuplement.pl zmienionego Regulaminu, z zastrzeżeniem, że zamówienia rozpoczęte przed wejściem w życie zmian są prowadzone na zasadach dotychczasowych.
 12. Klient przy pierwszym logowaniu w biosuplement.pl. licząc od chwili wejścia w życie zmian zostanie powiadomiony o takich zmianach i o możliwości ich akceptacji. Odmowa akceptacji zmian jest równoznaczna z rozwiązaniem umowy z  IAR ROBERT PIĄTKOWSKI
 13. W sprawach nieuregulowanych właściwe jest prawo polskie.
 14. Wszelkie spory związane z usługami świadczonymi przez sklepie w ramach biosuplement.pl będą rozstrzygane przez sądy powszechne. Klient będący konsumentem ma możliwość skorzystania z pozasądowego sposobu rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń przed Stałym Polubownym Sądem Konsumenckim przy Wojewódzkim Inspektorze Inspekcji Handlowej w Warszawie. Informacje o sposobie dostępu do ww. trybu i procedur rozstrzygania sporów, znajdują się pod następującym adresem: www.uokik.gov.pl, w zakładce ?Rozstrzyganie sporów konsumenckich?. 


 


 

ZAŁĄCZNIK numer 1 - Polityka Ochrony Prywatności

 1. IAR ROBERT PIĄTKOWSKI oraz Sklep przykładają szczególną wagę do ochrony prywatności Klientów. IAR ROBERT PIĄTKOWSKI oraz Sklep z należytą starannością dobierają i stosują odpowiednie środki techniczne i organizacyjne zapewniające ochronę przetwarzanych danych, w tym zabezpieczenia o charakterze programistycznym (między innymi systemy szyfrowania danych SSL). W szczególności T IAR ROBERT PIĄTKOWSKI  oraz Sklep zabezpieczają dane przed ich udostępnieniem osobom nieupoważnionym, jak również przed ich przetwarzaniem z naruszeniem obowiązujących przepisów prawa. IAR ROBERT PIĄTKOWSKI Sklep sprawują stałą kontrolę nad procesem przetwarzania danych oraz ograniczają dostęp do danych w możliwie największym stopniu, udzielając stosownych upoważnień tylko wówczas, gdy jest to niezbędne do prawidłowego świadczenia usług za pośrednictwem biosuplement.pl. 
 2. Administratorem bazy danych osobowych przekazywanych przez Klientów, w związku z zakupami w biosuplement.pl jest firma  IAR ROBERT PIĄTKOWSKI
 3. Podstawą przetwarzania danych osobowych jest zgoda samych Klientów, jak również ustawowe upoważnienie do przetwarzania danych niezbędnych w celach związanych z działalnością IAR ROBERT PIĄTKOWSKI oraz Sklepu w zakresie biosumplement.pl, w tym w celu zawierania, realizacji i rozliczenia umów sprzedaży w ramach biosuplement.pl (obsługi transakcji sprzedaży towarów), a także w celach ich archiwizacji. 
 4. Podanie jakichkolwiek danych osobowych przez Klienta jest dobrowolne.
 5. Klienci mogą przeglądać biosuplement.pl oraz zamieszczone w nim oferty dotyczące towarów bez uprzedniej Rejestracji oraz podawania danych osobowych.
 6. Dane podawane przez Klienta w trakcie Rejestracji są wykorzystywane do celów księgowych, do kontaktowania się z Klientem, do obsługi konta w biosuplement.pl oraz do innych czynności związanych z zawarciem lub wykonywaniem umów sprzedaży. Dane te mogą ponadto służyć do weryfikacji, czy osoba rejestrująca spełnia wymagane przez Regulamin i przepisy prawne warunki. Dane kontaktowe, za zgodą Klienta, wykorzystywane są również do przesyłania Klientowi przez IAR ROBERT PIĄTKOWSKI świadczonych przez nią usługach. Klient może w każdej chwili zrezygnować z otrzymywania tego typu informacji.
 7. Dane Klientów mogą być udostępniane podmiotom uprawnionym do ich otrzymania na mocy obowiązujących przepisów prawa, w tym właściwym organom wymiaru sprawiedliwości. Dane osobowe Klientów nie będą przekazywane żadnym innym podmiotom trzecim poza organami wymiaru sprawiedliwości. 
 8. W przypadku uzyskania przez T IAR ROBERT PIĄTKOWSKI  lub Sklep wiadomości o korzystaniu przez Klienta z biosuplement.pl niezgodnie z Regulaminem lub z obowiązującymi przepisami, IAR ROBERT PIĄTKOWSKI lub Sklep może przetwarzać dane osobowe Klienta w zakresie niezbędnym do ustalenia jego odpowiedzialności, pod warunkiem, że utrwali dla celów dowodowych fakt uzyskania oraz treść tych wiadomości.
 9. Dane osobowe Klientów, dokonujących płatności on-line lub w ramach usługi Raty PayU za towary nabyte w IAR ROBERT PIĄTKOWSKI lub w Sklepie, są przekazywane spółce Przelewy24 z siedzibą w Poznaniu, przy ul. Kanclerskiej 15, wpisanej do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań, Wydział VIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000306513., krajowa instytucja płatnicza nadzorowana przez Komisję Nadzoru Finansowego, wpisana do rejestru krajowych instytucji płatniczych prowadzonego przez Komisję Nadzoru Finansowego pod numerem IP1/2012. Przekazanie dotyczy danych osobowych niezbędnych do zrealizowania płatności przez Przelewy24 oraz następuje: 
 10. w celu obsługi (zrealizowania) przez Przelewy24 płatności za nabyte w biosuplement.pl produkty,
  b. niezwłocznie po wyborze przez Klienta w biosuplement.pl sposobu dokonania płatności w formie płatności on-line.     
 11. Dane osobowe Klientów, dokonujących płatności za pomocą Paypal  są przekazywane firmie PayPal (Europe) S.? r.l. & Cie, S.C.A z siedzibą pod adresem L-1150 w Luksemburgu dysponuje ważną licencją jako luksemburska instytucja kredytowa w rozumieniu artykułu 2 ustawy o sektorze finansowym z 5 kwietnia 1993 roku w wersji poprawionej i podlega ścisłemu nadzorowi luksemburskiej instytucji nadzorczej, Commission de Surveillance du Secteur Financier (Komisji Nadzoru Sektora Finansowego) oraz następuje: 
 12. w celu obsługi (zrealizowania) przez Paypal płatności za nabyte w biosuplement.pl produkty,

 13. IAR ROBERT PIĄTKOWSKI oraz Sklep zapewniają realizację uprawnień Klientów wynikających z ustawy o ochronie danych osobowych, w tym prawa dostępu do treści własnych danych osobowych i ich poprawiania oraz prawa do kontroli przetwarzania własnych danych osobowych na zasadach opisanych w przedmiotowej ustawie. W ramach realizacji prawa do kontroli przetwarzania własnych danych osobowych, Klienci mają w szczególności prawo do wniesienia ? w przypadkach określonych w ustawie o ochronie danych osobowych ? pisemnego, umotywowanego żądania zaprzestania przetwarzania danych osobowych ze względu na swoją szczególną sytuację, a także wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania swoich danych, gdy IAR ROBERT PIĄTKOWSKI  lub Sklep zamierzają je przetwarzać w celach marketingowych lub wobec przekazywania przez T IAR ROBERT PIĄTKOWSKI lub Sklep danych osobowych innemu niż IAR ROBERT PIĄTKOWSKI lub Sklep administratorowi danych.
 14. IAR ROBERT PIĄTKOWSKI Sklep zapewniają Klientom możliwość przeglądania i modyfikacji danych osobowych. T IAR ROBERT PIĄTKOWSKI Sklep zapewniają Klientom możliwość usunięcia danych osobowych ze zbioru danych. IAR ROBERT PIĄTKOWSKI lub Sklep mogą odmówić usunięcia danych Klienta wyłącznie w przypadkach wskazanych przez obowiązujące przepisy, w szczególności jeżeli Klient ten nie uregulował wszystkich należności wobec IAR ROBERT PIĄTKOWSKI lub Sklepu lub też gdy IAR ROBERT PIĄTKOWSKI lub Sklep uzyskają i utrwalą wiadomość, że Klient swoim dotychczasowym zachowaniem w biosuplement.pl naruszył Regulamin bądź obowiązujące przepisy prawa, a zachowanie tych danych jest niezbędne do wyjaśnienia tych okoliczności i ustalenia odpowiedzialności Klienta.
 15. Dodatkowo, okazjonalnie, IAR ROBERT PIĄTKOWSKI, BOTANICZNA 33, 65-001 ZIELONA GÓRA , NIP 929-101-53-00. odrębną zgodą Klienta, przesyła ankiety mające na celu badanie preferencji Klientów i dostosowywania oferty biosuplement.pl do ich oczekiwań, w tym umożliwiające wyrażenie opinii o dokonanej w Sklepie transakcji. Klient w każdej chwili może zrezygnować z otrzymywania ankiet.
 16. IAR ROBERT PIĄTKOWSKI, BOTANICZNA 33, 65-001 ZIELONA GÓRA , NIP 929-101-53-00.z wykorzystuje adresy IP zbierane w trakcie połączeń internetowych w celach technicznych, związanych z administracją serwerami. Ponadto, adresy IP służą do zbierania ogólnych, statystycznych informacji demograficznych (np. o regionie, z którego następuje połączenie). Dane te nie są łączone z danymi podanymi przez Klientów i stanowią jedynie materiał do analizy statystycznej i mechanizmów korygowania błędów systemowych.
 17. IAR ROBERT PIĄTKOWSKI, BOTANICZNA 33, 65-001 ZIELONA GÓRA , NIP 929-101-53-00.stosuje pliki "cookies". Informacje zbierane przy pomocy "cookies" pozwalają dostosowywać usługi i treści do indywidualnych potrzeb i preferencji Klientów, jak również służą do opracowywania ogólnych statystyk dotyczących korzystania przez Klientów z biosuplement.pl. Wyłączenie w przeglądarce internetowej opcji pozwalającej na zapisywanie plików "cookies" zasadniczo nie uniemożliwia korzystanie z biosuplement.pl, może jednak spowodować pewne utrudnienia.ZAŁĄCZNIK nr 2

W ciągu 14 dni od otrzymania przesyłki możesz odstąpić od umowy bez podawania jakiejkolwiek przyczyny. Jeśli to zrobisz, zwrócimy wszystkie otrzymane od Ciebie płatności.
Aby zrezygnować z zakupu, poinformuj nas o swojej decyzji, wypełniając Formularz zwrotu towaru

Możesz skorzystać ze wzoru odstąpienia od umowy, który znajdziesz poniżej.

Przesyłkę nadaj na adres:
IAR ROBERT PIĄTKOWSKI, BOTANICZNA 33, 65-001 ZIELONA GÓRA , NIP 929-101-53-00.


UWAGA!
Prawo odstąpienia od umowy nie przysługuje w odniesieniu do umów:

 1. o świadczenie usług, jeżeli wykonaliśmy w pełni usługę za Twoją wyraźną zgodą;
 2. w której cena Towaru zależy od wahań na rynku finansowym, nad którymi nie sprawujemy kontroli, i które mogą wystąpić przed upływem terminu do odstąpienia od umowy;
 3. w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według Twojej specyfikacji lub służąca zaspokojeniu Twoich zindywidualizowanych potrzeb;
 4. w której przedmiotem świadczenia jest rzecz ulegająca szybkiemu zepsuciu lub mająca krótki termin przydatności do użycia;
 5. w której przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;
 6. w której przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami;
 7. w której przedmiotem świadczenia są napoje alkoholowe, których cena została uzgodniona przy zawarciu umowy sprzedaży, a których dostarczenie może nastąpić dopiero po upływie 30 dni i których wartość zależy od wahań na rynku, nad którymi nie mamy kontroli;
 8. w której przedmiotem świadczenia są nagrania dźwiękowe lub wizualne albo programy komputerowe dostarczane w zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;
 9. o dostarczanie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną Twoją zgodą, przed upływem terminu do odstąpienia od umowy.


  FORMULARZ ODSTĄPIENIA OD UMOWY (ZWROTU)
  (formularz ten należy wypełnić i odesłać tylko w przypadku chęci odstąpienia od umowy)

  IAR ROBERT PIĄTKOWSKI, BOTANICZNA 33, 65-001 ZIELONA GÓRA , NIP 929-101-53-00.

www.biosuplement.pl


Ja ............................................................

niniejszym informuję o moim odstąpieniu od umowy sprzedaży następującej/ych rzeczy :

........................................................................................,

........................................................................................,

........................................................................................, 

numer paragonu / faktury ............................................................................................
Data zawarcia umowy to................................................., 

data odbioru paczki...........................................................................................


Imię i nazwisko....................................................................
Adres...................................................................................
Data.....................................................................................

 

do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy od home.pl